Reus deu el seu museu a Salvador Vilaseca i Anguera (1896-1975), metge i prehistoriador que va reunir una importantíssima col·lecció de peces --materials arqueològics, etnogràfics i objectes representatius de la història i les institucions de la ciutat i la seva comarca-- impulsant la creació del primer museu reusenc, l'any 1934.

1934 - S’inaugurà l’abril amb el nom de “Prim Rull”. Estava ubicat a la Casa Rull del carrer de Sant Joan.
1936- Durant la Guerra Civil es va dissoldre el Patronat i les peces es van traslladar a magatzems provisionals. A causa d’un bombardeig franquista, l’any 1938, fou destruït el magatzem i part del fons allí dipositat.
1940-  Es reinaugura el Museu a la Casa Rull, on hi restà els vint anys següents.
1961-  s’inaugurava la nova seu, als baixos de l’edifici núm, 13 de la plaça dels Màrtirs (actualment plaça de la Llibertat). El fons estava distribuït, bàsicament, entre materials d’etnologia, art i arqueologia, referits sobretot a Reus i al seva comarca natural.
1975- Mort Salvador Vilaseca
1978-  El Banc d’Espanya acorda clausurar la sucursal de Reus i dóna l’edifici a la ciutat per ús públic.
1982- Fruit d’uns acords entre el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament de Reus, el Ple Municipal aprova la creació de la Fundació Pública “museu d’Arqueologia Doctor Salvador Vilaseca” i la Fundació Pública “Museu Comarcal de Reus”
 1984-  S’inaugura el “Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca”, a l’antiga seu del Banc d’Espanya (Raval Santa Anna, 59)
1991- Els dos museus s’unifiquen en un Organisme Autònom Local, anomenat “Museu Comarcal Salvador Vilaseca”
1995- Es creen nous serveis com el Taller de Minerals i la Fototeca amb l’objectiu d’aplegar, documentar, conservar i difondre el patrimoni fotogràfic de la ciutat.
1996-2000- Obres de remodelació i adequació en els dos edificis. S’informatitzen les col•leccions.
2001- Es redacten nous estatuts i es crea l’Institut Municipal de Museu de Reus (IMMR)
2007- S’inaugura el Centre de la Imatge (CIMIR) a l’antic Mas Inglésies.
2007- S’inaugura el Centre d’Art Cal Massó dedicat a l’art contemporani.
2011- Es remodela la Bòbila d’en Sugranyes que passa a ser un nou espai museístic.
2012- Es modernitzen les instal•lacions i  creen dues sales d’exposicions temporals climatitzades al Raval Santa Anna.