Els Amics del Museu de Reus es van fundar el 2013 amb l'objectiu d'esdevenir un instrument eficaç per donar suport, difondre i projectar el museu i el patrimoni cultural reusenc. Els Amics organitzen tota mena d'activitats culturals, visites guiades i comentades, tallers i conferències a l'entorn de les exposicions i dels fons del museu, a més d'altres actes. També realitzen tasques de voluntariat i partcipen activament en l'ampliació de les col·leccions del museu tot cercant donacions i finançament per a noves adquisicions. Així mateix, l'associació té la finalitat de col·laborar amb altres institucions museístiques en la promoció de l'art i de la cultura en general.