El llibres de cor de la Prioral de Sant Pere.

08/10/2014 - 13:49

 Marc Ferran
Conservador de l’IMMR

Malgrat el desgavell que va suposar la Guerra Civil per al patrimoni i especialment el patrimoni religiós, la intervenció de persones com Pere Rius i el mateix Salvador Vilaseca, conservador i director respectivament del Museu Municipal, va fer que una bona part d’aquest patrimoni es pogués protegir. Aquest és el cas d’una part important del que es trobava a la Prioral de Sant Pere de Reus. Entre les obres que es van poder salvar –i no van ser destruïdes per un dels bombardejos de l’aviació franquista que Reus va patir l’any 1938– hi ha unes peces que són poc o gens conegudes pel gran públic, però que tenen un gran valor patrimonial i artístic, com són els llibres de cor de la Prioral de Sant Pere.

 

Al Museu d’Art Història conservem 15 dels llibres de cor que es van poder salvar. La majoria d’ells ja apareixen en l’inventari que el Prior Mn. Josep Gavarré va fer l’any1924, per a un document de l’Arquebisbat de Tarragona =Inventario de la Parroquia de S. Pedro A. de la ciudad de Reus. Arciprestazgo de Reus=, que el juliol de 2003 es va publicar íntegrament a l’Informatiu Museus núm. 23, amb el comentaris de la historiadora Sofia Mata. D’aquests quinze cantorals, tretze estan datats al segle xvi i dos durant el segle xviii, concretament el 1777.

 

Els que tenen més interès són els datats al segle xvi . Tots ells, són llibres de gran format (90x60 cm.), amb les planes de pergamí i les cobertes de cuir amb aplicacions metàl·liques que representen les armes de Reus. Com dèiem, al seu interior hi ha lletres decorades on podem trobar escenes de la vida de Jesús quan era infant (La Circumcisió de Jesús, L’Epifania i La Presentació de Jesús al Temple), de la Verge (La immaculada Concepció, La purificació de la Verge), de Sant Pere (Entre de les claus a Sant Pere) o de Sant Andreu, que estan acompanyades amb altres lletres profusament decorades amb elements florals, bàsicament.

 

La seva realització va ser un encàrrec del Consell de Reus a Baltasar Barberà, de Reus, i Joan Almenara, de la Selva i monjo de Santes Creus. A les acaballes del segle xvi , la Prioral de Sant Pere ja era acabada i calia proveir-la d’aquells elements i objectes necessaris per al culte i, lògicament, que estiguessin a l’alçada de la nova església i del nou retaule que s’estava construint. Tot i que no hi ha cap estudi aprofundit sobre aquestes miniatures, tots els experts que n’han parlat han destacat la seva qualitat, i han remarcat l’habilitat dels autors en el dibuix, així com la seva generositat en l’ús del color. Les escenes que s’hi representen són dinàmiques i es contextualitzen en un espai arquitectònic, seguint la moda en aquest tipus d’obra en aquell moment.