El Museu participa al Col•loqui Internacional "Les dues cares de la moneda. Fabricació versus falsificació a Catalunya (1808-1908)"

25/11/2015 - 14:21

El Museu participa al Col·loqui Internacional "Les dues cares de la moneda. Fabricació versus falsificació a Catalunya (1808-1908)", organitzat pel Gabinet Numismàtic de Catalunya i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Dimarts 15 de desembre, al Palau Nacional. Taula rodona "Els testimonis de la falsificació", amb la participació de Jaume Massó , sobre "Un dipòsit d'encunys falsos a la col·lecció del Museu de Reus" Es publicaran les actes l'any 2016.