El patrimoni audiovisual

28/10/2016 - 11:13

 

 

La UNESCO va proposar el 27 d’octubre com a Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, amb la voluntat de posar en relleu la fragilitat del llegat de pel·lícules i de gravacions sonores. L’efemèride també vol constatar la importància de conservar-les i de difondre-les com a mitjà per a fomentar els valors universals i per a contribuir a la cultura de la tolerància.

 

Les fotografia, les imatges en moviment o les gravacions sonores són registres importants de les formes de vida d’una societat i d’uns determinats moments de la trajectòria personal de cadascú. Normalment es registren fets que es creuen rellevants i irrepetibles, com per exemple els ritus de pas –batejos, comunions o casaments–, però també aspectes més socials de la vida en comunitat, com les festes majors, la Setmana Santa, les fires de mostres anuals o les manifestacions de l’11 de Setembre. Es tracta d’imatges que ens ajuden a preservar la memòria personal i social –és a dir, la identitat– i que reforcen el sentiment de pertinença a una comunitat.

 

Les imatges del passat ens transporten a un altre món i a un altre temps i desperten sentiments d’enyorança. Gràcies a les imatges es poden reviure, des del futur, realitats passades i les imatges ens ajuden, així, a construir un pont entre el passat i el present i un aqüeducte entre generacions. El patrimoni audiovisual és un testimoni únic per a comprendre el segles xix i xx i, a més, té el valor afegit de ser accessible i comprensible per a tots els públics.

 

Preservar aquests arxius és la tasca que té encarregada el Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR). Es tracta de conservar-los físicament, però també de dotar-los de valor amb la documentació. Amb aquesta finalitat, des del Centre de la Imatge s’impula el projecte anomenat Pous de Memòria. Es tracta de crear un grup de voluntaris amb coneixements i vivències que ajudin a la documentació de les imatges del centre. Es vol, en definitiva, crear una plataforma de recerca històrica que, a través de les imatges, vinculi informants i investigadors.

 

Per a celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, el CIMIR va organitzar una trobada anual per donar les gràcies a les persones que, amb les seves donacions, han fet possible el Centre. Commemoracions d’aquesta mena serveixen, sobretot, per a sensibilitzar la població i les institucions de la necessitat i la importància de preservar el nostre patrimoni audiovisual.