La proclamació de la Segona República a Reus

14/04/2016 - 14:26

Els dies 14 i 15 d’abril, un gran nombre de reusencs es va manifestar per carrers i places per donar suport a la proclamació oficial de la Segona República. A la nit del mateix dia 14 es féu també un castell de focs a la plaça de Prim. La manifestació del dia 15, convocada per la Federació Obrera local, d’acord amb el nou consistori republicà, s’inicià al passeig de Mata, resseguí els carrers Ample i de Llovera, féu mig tomb de ravals i arribà a la plaça d’Hèrcules, on aleshores era instal·lat l’Ajuntament. Allí es van fer diversos parlaments i intervingueren l’acalde Evarist Fàbregas i el socialista Josep Mendoza, “en termes vibrants i patriòtics”. A les fotografies, una nena abillada com la República i un aspecte de la manifestació popular al seu pas pel raval de Santa Anna i la plaça de Catalunya (arxiu del CIMIR). El cartell reprodueix el retrat oficial de Francesc Macià, qui després de proclamar la República Catalana el 14 d’abril, va esdevenir poc després el primer president de la Generalitat contemporània (IMMR 13306).