La producció de l'aiguardent a Catalunya al tombant de 1700

07/10/2014 - 08:49

El divendres 17 d'octubre tindrà lloc a Reus una jornada sobre "La producció de l'aiguardent a Catalunya i la seva relació amb la guerra de Successió", organitzada per la Institució Catalana d'Estudis Agraris, amb el suport de l'Ajuntament de Reus i l'INCAVI.

Catalunya incià la producció d'aiguardent, en grans quantitast, a finals del segle XVII. Així  s'originà un comerç molt actiu amb diferents països europeus, de manera especial amb Holanda i amb la Gran Bretanya i, posteriorment, amb Amèrica. Els grans beneficis econòmics resultants van permetre finançar, en gran part, la revolució industrial a Catalunya.

Alguns historiadors han estudiat la relació entre aquest comerç amb la guerra de Successió, fet que ha motivat l'organització d'aquesta jornada dins els actes de commemoració del Tricentenari de 1714. La trobada es fa a Reus perquè, històricament, fou la primera ciutat de Catalunya a iniciar la producció d'aiguardent a gran escala, esdevenint una ciutat de referència arreu d'Europa.

La jornada tindrà lloc a la seu de l'INCAVI a Reus. Edifici de l'Estació Enològica (Passeig de Sunyer, 4-6, 43202- Reus, amb entrada pel carrer Doctor Frias) i començarà a les 9 del matí amb la recepció dels participants i l'obertura de l'acte. Entre les intervencions previstes hi ha les de Jaume Torras, Aiguardent i política en temps de decisions, 1701-1705; Anna Figueras, Reus i l'aiguardent; Matias Llobet,Els aiguardents a la Catalunya del segle XXI; Assumpta Mateos, El vermut: elaboració, tipus de vermut i tast; i Montserrat Nadal, Tast d'aiguardents i brandis.

Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a icea@iec.cat
http://blogs.iec.cat/icea/