Imatge de les restes de la muralla medieval de Reus aparegudes a la plaça de Catalunya

Les obres posen al descobert restes de la muralla medieval a la plaça de Catalunya

03/02/2015 - 16:00

Restes de la muralla medieval de la ciutat han quedat al descobert mentre es realitzaven treballs d’excavació preparatoris de les obres de reforma i millora de la plaça de Catalunya. Les restes arqueològiques corresponen a un tram de la muralla construïda durant el segle XIV, que transcorria en el perímetre de l’actual tomb de ravals. Tècnics del Departament de Cultura i de l’Ajuntament estudien ara aquestes restes. Una part de la muralla també va aparèixer fa uns anys durant les obres de l’espai comercial del Pallol, unes restes que es van conservar i es poden veure com a mostra de l’urbanisme d’aquest període històric.

La muralla del segle XIV
Atès el perill de guerra amb Castella, i per ordre del rei Pere III, a les darreres dècades del segle XIV es va aixecar una nova muralla per protegir els habitants i les cases de Reus. El perímetre d’aquest mur defensiu correspon, més o menys, a l’actual tomb de ravals. El seu aspecte era similar al dels recintes emmurallats que encara avui es poden veure a la Selva del Camp i a Montblanc. A causa del creixement de la vila, la muralla reusenca fou inutilitzada i enderrocada quasi totalment, però en queden importants restes arqueològiques al subsòl, com les que es poden veure in situ al centre comercial del Pallol.

Subsòl de la plaça
Les restes de la muralla (fonamentació i part baixa) continuen per sota de les voreres o de les cases del raval del Pallol, la plaça de Catalunya, el raval de Santa Anna, etc. Els anys 1955 i 1956, arran d’unes obres al subsòl de la plaça, gairebé al davant del carrer de les Galanes, ja es va posar al descobert part de la fonamentació de la muralla del segle XIV i hi van aparèixer nombrosos materials arqueològics (bàsicament ceràmics). Seixanta anys després, el gener de 2015, els treballs previstos al subsòl de la plaça i de les voreres també han posat al descobert restes de l’antic mur de la vila, així com de l’ampli vall o fossat exterior de la muralla, que –per troballes similars fetes al llarg del segle XX i al començament del xxi– és molt probable que aparegui farcit de fragments de ceràmica de producció reusenca, consistent en vaixella de taula decorada (amb reflex metàl·lic, amb blau o amb policromia) o llisa, a més de vasos i atuells de cuina i de rebost (generalment vernissats), fabricats a Reus als segles XVI i XVII. Cal recordar que el Museu de Reus Salvador Vilaseca, situat molt a prop de l’indret, conserva una extraordinària col·lecció de ceràmica i d’altres objectes procedents de les intervencions anteriors a tot el tomb de ravals.

Obres iniciades aquest gener
L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquest mes de gener el gruix dels treballs de remodelació parcial de la plaça de Catalunya. Si l’execució del projecte es va iniciar el passat mes de desembre, aquest gener han començat els moviments de terra més importants. L’obejctiu principal del projecte és aconseguir que la zona tingui una estètica i unes caracterítiques tècniques coherents amb les de l’entorn.

Les obres les realitza l’empresa Construcat 6 per encàrrec de l’Ajuntament de Reus, amb un pressupost d’adjudicació de 132.661,04 euros. La previsió és que l’actuació finalitzi a mitjans del mes d’abril.

El projecte de remodelació preveu ampliar la vorera que connecta amb els carrers de Vallroquetes i de les Galanes per facilitar la mobilitat dels vianants. Aquesta actuació ciomportarà eliminar l’ordenació actual amb la zona de càrrega i descàrrega. A banda de la renovació dels paviments, les obres inclouen la reubicació i renovació dels elements del mobiliari urbà —tant els municipals com els privats—, la reforma del sistema de drenatge, el soterrament de línies elèctriques i la renovació o nova plantació d’arbrat públic.

Miquel Domingo, regidor d’Arquitectura i Urbanisme, afirma que «amb aquesta obra, volem donar protagonisme als vianants per sobre dels vehicles; amb voreres més amples i a un sol nivell que permetin donar continuïtat al tomb de ravals, que es pugui passejar sense interrupció entre el raval del Pallol i el raval de Santa Anna».


Imatge de les restes de la muralla medieval de Reus aparegudes a la plaça de Catalunya
Imatge de les restes de la muralla medieval de Reus aparegudes a la plaça de Catalunya