Participació a la Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

25/11/2015 - 14:14

 

El Museu ha participat a la Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya, que ha organitzat el Museu d'Art de Girona conjuntament amb el Museu Episcopal de Vic i el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, dedicada a la Salvaguarda del patrimoni religiós català durant la Guerra Civil Espanyola.Divendres 20 de novembre de 2015, a la Pia Almoina de Girona amb la ponència presentada per Jaume Massó Carballido: "El salvament del patrimoni artístic religiós al Camp de Tarragona i al Priorat durant la Guerra Civil: uns quants exemples". Es publicaran les actes l'any 2016.