Ramon Violant i Simorra (Foto: Ecomuseu de les Valls d'Àneu)

Recordant Ramon Violant en el Dia dels Museus

18/05/2016 - 13:42

El 18 de maig se celebra el Dia Internacional del Museus i, amb aquest motiu, el dissabte 21 es farà al Museu de Reus una jornada de portes obertes i es portaran a terme diferents activitats. Entre d’altres, la mostra «El Museu per dins», amb la qual –i a partir d'un seguit d'objectes de molt diversa tipologia– es vol apropar el públic a la feina quotidiana que es realitza al nostre Museu.

Un dels espais de l'exposició –oberta al raval de Santa Anna–, tot mostrant la importància de la recerca i recol·lecció d'objectes per al fons en la gestació del discurs del Museu, vol recorda la figura de Ramon Violant i Simorra, als seixanta anys de la seva mort.

 

Al final de la dècada de 1950, amb l'obertura d'un nou Museu a l'edifici de l'actual plaça de la Llibertat, Salvador Vilaseca Anguera va desenvolupar un projecte museogràfic que volia expllcar la trajectòria de la ciutat i del seu territori des de temps prehistòrics fins a un passat relativament recent. La creació d'aquest museu fou possible gràcies al treball de Vilaseca, qui –a més de la seva tasca com a prehistoriador– aplegà eines i estris d'oficis preindustrials i elements arquitectònics representatius d'edificis desapareguts, entre molts altres objectes representatius de la història de la ciutat.

 

Per a reunir la col·lecció d'objectes que avui constitueix una part significativa del fons de l'Institut Municipal de Museus de Reus, Salvador Vilaseca va comptar amb la col·laboració de força persones residents en poblacions del Baix Camp, del Priorat, de la Conca de Barberà i de les Terres de l'Ebre, però també amb el treball de recerca d'especialistes com Ramon Violant.

 

Ramon Violant i Simorra (1903-1956) fou un investigador de la cultura popular que centrà bona part dels seus estudis als Pirineus. Fou conservador de l'antic Museu d'Indústries i Arts Populars –actualment Museu Etnològic– de Barcelona. A proposta de l'Associació d'Estudis Reusencs, va realitzar el seu últim gran treball de recerca a les nostres comarques, en part publicat pòstumament, l'Etnografia de Reus i la seva comarca (1955-1959).

 

Aquesta és una obra cabdal per al coneixement de les formes de vida de la societat preindustrial al Camp, la Conca o el Priorat. És fruit d'un considerable treball de documentació i de recerques de camp efectuades entre 1945 –per al Museu– i 1954, per encàrrec de l'Associació reusenca, amb la col·laboració de Salvador Vilaseca. Alguns dels objectes documentats per Violant es conserven avui al Museu i les descripcions que anotà contextualitzen una part de les seves col·leccions etnogràfiques. L'obra presenta, de forma ordenada, el territori i els seus habitants, els poblats i les característiques de l'habitatge, les activitats productives –agricultura, ramaderia, pesca, indústries populars–, la vida social i religiosa, així com diversos aspectes del seu patrimoni immaterial, com són les festes, els jocs o les cançons.

 

La mostra «El Museu per dins» recorda el treball de Ramon Violant, dins d’aquell projecte de museu del territori, amb un àmbit que fa referència als pastors, un dels oficis que sovintejà en els seus treballs.

 

 

 


Collar, amb clavilla decorada, i esquella (IMMR. Núm. Reg. 0344)