Redefinir el museu sense complexos

14/08/2014 - 14:16

Més enllà de salvaguardar objectes i exhibir-los, els museus han de contribuir al desenvolupament de la societat. En tant que institucions identitàries, els museus tenen com un dels seus principals objectius fomentar la idea de pertinença a una comunitat però que alhora poden facilitar l'intercanvi de coneixement entre diverses cultures.

 No hi ha una recepta única: sota la denominació de museu s'apleguen institucions de característiques i volum molt diferents que responen a necessitats i entorns diversos. Per aquesta raó cal ser valents i qüestionar-se el paper que han de tenir dins la nostra comunitat. En una societat en evolució constant, on la tecnologia ha canviat els nostres hàbits i defineix, fins i tot, una estètica, en què l'accés a la informació és immediat, els museus han de ser espais de trobada i d'experiència, espais lúdics que aportin coneixement i satisfacció emocional. En un món en canvi, el que avui és innovador pot no servir en poc temps.

 Aquest any el Museu de Reus celebra 80 anys d'existència. Durant moltes dècades, els museus han aplegat un considerable patrimoni de cultura material però no s'han adaptat als canvis de la societat que els envolta. El coneixement és cada cop més interdisciplinari i, des de l'educació a la producció cultural, la tendència és a la transversalitat. Els museus no poden ser presoners de les seves col·leccions i han de cercar el seu paper en les necessitats socials, no limitar-se a ser, per ells mateixos, un objecte més que es manté com a relíquia del passat. Aquestes vuit dècades Reus ha canviat i el museu també ho ha de fer. Ha de redefinir-se sense complexes i sense por de qüestionar-se.