15/02/2016 - 09:05

Els cartells, com a recurs per anunciar esdeveniments o publicitar productes, esdevenen també eines  poderoses per a transmetre idees o convocar les persones a actuar en un determinat sentit.

14/01/2016 - 09:18

 Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià i Siurana i de les rieres del Camp de Tarragona (2001-2014)” és

15/12/2015 - 14:52

El Museu ha cedit la placa del primer matrimoni civil celebrat a Reus al Museu d'Història de Catalunya per a l'exposició