19/12/2016 - 08:25

Raquel Aparicio Mainar

16/12/2016 - 15:16

Els diversos fragments conservats d’aquesta estàtua de marbre blanc grisós van aparèixer al rebliment interior del nimfeu de la vil·la romana situada a la partida reusenca dels Antigons, ben a prop del límit amb el terme municipal

15/12/2016 - 08:54

Salvador Palomar

14/12/2016 - 12:46

 

05/11/2016 - 11:44

Jaume Massó Carballido