Les col·leccions de béns culturals mobles del Museu de Reus reuneixen més de 50.000 objectes referents a arqueologia, etnologia, història i art de Reus i el seu entorn.

Les col·leccions del Museu són accessibles a l’estudi i reproducció per part d’investigadors i estudiosos, amb la sol·licitud i l’autorització prèvies . De la mateixa manera també es pot autoritzar, amb la sol·licitud prèvia, el préstec temporal d’objectes del fons del Museu tant a entitats o institucions amb finalitats culturals, com a investigadors i, en aquest cas, sempre que estigui justificat per realitzar estudis científics o anàlisis especialitzades

Consulta fons del Museu d'ArqueologiaJaume Massó, jmasso@museudereus.cat

Consulta fons del Museu de ReusCoia Domingo, cdomingo@museudereus.cat

Consulta fons del Centre de la Imatge

Anna Figueras, afigueras@museudereus.cat