Molts cops la feina que desenvolupa un museu es fa visible, sobretot, en les exposicions. permanents sobre l'àmbit geogràfic o especialitzat del museu o les mostres temporals que giren a l'entorn d'una temàtica, d'un artista, d'un període de la historia, d'un personatge...

Més enllà, però, d'aquesta percepció del museu com a una suma d'exposicions, la feina quotidiana que es fa el museu –com a institució que s'ocupa de la cultura material– suposa la incorporació de nous objectes i la seva documentació, amb la recerca que comporta, la neteja i restauració, si s'escau, i la seva conservació en les condicions adequades.

Aquesta mostra, a partir d'un seguit d'objectes que, en diversos moments, han entrat a formar part de les nostres col·leccions o han estat objecte d'intervencions, us proposa conèixer el museu per dins.

 Aquests objectes, avui presentats de forma singular –sense que això impliqui que són més excepcionals  que molts altres– han esdevingut avui peces de museu...