Exposició permanent
Primer pis. Raval de Santa Anna, 59

La important col.lecció de Salvador Vilaseca

L'exposició fa un recorregut cronològic des dels primers homínids que van viure al nostre territori fins al temps de la romanització

· El final del període glacial
· Sedentaris, agricultors i ramaders
· Calcolític. Els primers metal·lúrgics
· Edat del bronze
. Edat del ferro
· Cultura ibèrica
· Època romana i tardoantiga