L’elixir daurat. Cultura de l’oli i sostenibilitat és el títol d’una mostra permanent que es pot visitar, des del novembre de 2001, al Museu de Reus (Pl. de la Llibertat). L’exposició es realitzà com a resultat de la col·laboració entre el museu i el Centre de Desenvolupament de l’Oli, ens municipal que té com a
principal objectiu ser un instrument de coneixement, promoció i revalorització de la cultura de l'oli.

La mostra, després de fer referència a la llarga trajectòria històrica del conreu de l’olivera a les nostres comarques –amb la DO Siurana com a marc de referència– incideix en els metòdes de conreu i explica, per mitjà de la imatge, el procés d’elaboració de l’oli verge –dels molins tradicionals, amb les premses
i els cofins, als sistemes continus de mòlta– com el resultat d’obtenir, sense procediments químics, el suc de l’oliva.

L’exposició fa referència als beneficis per a la salut i als usos de l’oli: l'alimentació, però també, històricament, la il·luminació o la fabricació de sabó; la cosmètica i la medicina. Entre les peces que presenta l'exposició hi destaquen un molí de tracció animal, per aixafar les olives, i una premsa de biga o de lliura, que s'accionava a força de braços, per extreure'n l'oli de la pasta resultant. Aquest tipus de
màquina fou substituïda per la premsa hidràulica, que també es mostra a l'exposició.

L'elixir daurat mostra aspectes històrics i etnogràfics del conreu de l’olivera a les nostres comarques, recordant que el comerç de l'oli ha estat un dels components cabdals de l'economia reusenca, i alhora valoritza l’oli d’oliva verge com un producte de qualitat, amb beneficis per a la salut i per al desenvolupament sostenible del territori.