L'exposició

La commemoració del centenari del Foment Industrial i Mercantil de la ciutat ha estat  l'impuls per a la creació de l'exposició «Reus, motor econòmic del sud de Catalunya», un recorregut molt visual i interactiu per la història econòmica de Reus i les comarques del Camp dels darrers 200 anys. Des de l’esplendor de l’aiguardent en el segle XVIII, origen de la coneguda dita «Reus, París i Londres», a la configuració del model actual, passant per l’esclat de la indústria tèxtil, que va esdevenir el veritable motor del procés d’industrialització de la ciutat, i l’espectacular boom dels anys de la Primera Guerra Mundial.

Contingut

L'exposició la confereixen peces singulars i representatives de l’activitat econòmica reusenca en diferents moments. A tall d'exemple, podem trobar una classificadora d'ous de la Granja Nolla, símbol de l'empenta avícola de Reus i la comarca; una motocicleta de la marca reusenca "Reddis", clar exemple de l'esperit emprenedor i la diversitat de l'activitat industrial de la ciutat; o una assecadora i rentadora de la marca reusenca "Crolls", una vertadera marca de ciutat amb projecció estatal i internacional del segle XX, entre molts altres elements.

Cinc grans àmbits cronològics

  • L’època d’esplendor de l’aiguardent (segle XVIII). 
  • L’esclat de la indústria tèxtil (segle XIX).
  • La crisi de tombant de segle. 
  • De l’eufòria per la Gran Guerra a la crisi de 1929.
  • De la difícil postguerra al model actual.