El Museu de Reus posa en disposició de les entitats i institucions reusenques espais per a realitzar diferents activitats culturals com són exposicions temporals, conferències, jornades, reunions, cursos presentacions. Cal fer una sol·licitud prèvia per escrit.

En cas que l’activitat tingui finalitats lucratives, cal consultar els preus de lloguer d'espais:
(Isabel Recuenco irecuenco@museudereus.cat)