UN EQUIP COMPROMÉS

UN EQUIP COMPROMÉS

PER PORTAR LA CULTURA I LA HISTÒRIA A TOTHOM

Estructura

L’Institut Municipal de Reus Cultura és un organisme autònom local amb personalitat jurídica i capacitat per al compliment de les seves finalitats. Els òrgans de govern i administració de l’Institut Municipal Reus Cultura són:

Daniel Recasens Salvador

PRESIDENT

Oriol Nicolau Tell

DIRECTOR GERENT

Marc Ferran Sans

DIRECTOR DE L’ÀREA DE MUSEUS I PATRIMONI

Personal de l’Àrea de Museus i Patrimoni de l’IMRC

Tècnics

Àlex Cervelló Salvadó

Coia Domingo Monteverde

Jaume Massó Carballido

Restauradora

Anna Maria Miralles Cabré

Dinamitzadors

Salvador Palomar Abadia

Josep Torrents Alberich

Auxiliar Tècnics

Jordi Bertran Serra

Francisca Valentín Manzano

Documentalista

Raquel Aparicio Mainar

Atenció al públic

Marc Maré Banzo

Elena Martí Estrada

Col·laboradors