bank-phrom
27/03/2020

S'està gravant a Reus el documental "El Banquet gegant, d’Antoni Miralda. 1998-2021".

Durant aquests dies de desembre i gener s’han iniciat una sèrie d’enregistraments d'entrevistes i  localitzacions dirigides a donar forma al documental El Banquet gegant d’Antoni Miralda, acte performatiu que va tenir lloc a Reus l’any 1998.

plat1627reus

El documental dirigit per Àlvar Calvet i que edita La ferida Edicions (Gerard Gil i David Fernández) pretén donar visibilitat i testimoniatge al que va passar el 27 de juny de 1998 a la Plaça Llibertat, un banquet gegantí per als gegants de la ciutat en el que hi van participar gran part de les institucions, comparses, entitats i gremis del moment. El banquet dirigit per Antoni Miralda va ser executat per una sèrie d’artistes que havien realitzat prèviament - desembre de 1997 - un curs organitzat per la QUAM amb el suport de l’IMAC.

La documentació videogràfica recollida durant aquell moment prendrà definitivament forma amb el contrast de les noves aportacions i de les intervencions d’una part de les persones que en van ser artífex o que hi van participar.

msvfacana


Passats 22 anys i mirant enrere, es pretén entendre la magnitud del que va succeir i llur significació, ja que en aquella proposta hi confluïen molts elements en un gest contemporani que es dirigia d’una forma totalment transversal a tota la població reusenca tot parlant de tolerància, d’integració, de respecte a les minories, etc.


Col·laboradors